Setkání akcionářů na DoD 2013

11. dubna byl všem akcionářům WEDOS rozeslán informační email o konání valné hromady. Ta se bude konat 23. května v Hluboké nad Vltavou ve večerních hodinách. Oficiální pozvánka, upřesnění detailů, včetně programu všem dorazí ještě poštou. Vzhledem k tomu, že valná hromada bude mít čistě formální charakter a někteří z akcionářů by určitě uvítali spíše volnější diskuzi, mohli by jsme udělat menší setkání akcionářů v rámci akce Dny otevřených dveří WEDOS 2013.

Předpokládané ukončení valné hromady bude někdy po šesté hodině. V rámci DoD WEDOS 2013, budeme mít k dispozici velký přednáškový sál a menší salónek. Mohli by jsme se tam poté přesunout a probrat vše, co budete jako akcionáři chtít vědět.

Nepředpokládám, že by jednání bylo tajné, anebo uzavřené. Jde jen o to, dát prostor akcionářům k vyjádření připomínek, nápadů a vlastních názorů.